Femke Wolthuis - dagvoorzitter, debatleider

ZO BLIJ DAT WE VOOR JOU HEBBEN GEKOZEN


Ik ben meer dan tevreden over hoe het gisteren is gegaan. Dat kwam ook zeker door jou. Ik hoorde gisteren, en vandaag ook nog, dat mensen het heel goed vonden hoe jij alles hebt geleid. Zo blij dat we voor jou hebben gekozen😊. Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking en wellicht tot de volgende keer!


JOSÉE VAN DELDEN

- Duo

Actiz brancheorganisatie voor zorgondernemers, Aan de Grote Markt Evenementen, ANV Drenthe - samenwerkingsplan omgevingsbeleid provincie, Amsterdam-West - bewonersbijeenkomst tbv stadvernieuwing, Akzo Nobel internationaal MT (Engelstalig), Blokker Holding - D-Day, Bos & Bos Catering, Bureau Meerstad - bewonersdagen participatie, Bureau voor Aangename Zaken, Cap Gemini - Euro-programma, Cedefop Europese raad voor onderwijsbeleid - EU-internationaal congres Thessaloniki, CJIB - ceremoniële overdracht USB-systeem, CIM Solutions, CIZ managersdag 2009 en 2010, CNV bouw - HBB actiedag, CNV Hout en Bouwbond - congres over Europese consequenties, Congresburo Friesland, Contactgroep Kahlerpatienten, Coöperatieve raad, COTEC - EU conference, Centrale Vereniging Ambulante Handel - serie symposia over de stand van de markt, Dagvoorzitter.nl, DUO - het nieuwe werken, DUO - autorisatiebeheer, DUO - OPS, Duits-Nerderlandse Handelskamer - conferentie overdraagbare ziektes in grensgebieden, Dutch Green Building Council - Gala tbv opening Dutch Green Building Week, Ecabo, ECI boeken - retaildag, Effect business Communication, Effectgroep, Erac bureau voor Europese subsidies, Erasmus Universiteit conferentie over buitenlands beleid, ETC Pluz presentatie IBM Businessclub IBC, Euromail klantendag over spam, Europese Unie - Ecorys workshop, Eventex, EWT/Directwind over de toekomst van windenergie,, Face Two Communication & Events, FGH vastgoedprijs, Gemeente De Bilt - participatiebijeenkomst speelruimtebeleid, Gemeente De Bilt - participatiebijeenkomst bedrijventerrein, Gemeente Breukelen t.g.v. gemeenteraadsverkiezingen, Gemeente Noordenveld verkiezingsuitslag 2018, Gemeente Oldambt - lijsttrekkersdebat, Gemeente Oldambt - programma over dienstverlening, Gemeente Oldambt - conferentie Nieuwborgen.net, Gemeente Ronde Venen programma t.b.v. overdracht onderwijsbestuur, Gemeente Ronde Venen programma t.b.v. rampensymposium, Gemeente SkÃ¥rsterlan over gemeentelijke herindeling, Gemeente Utrecht nieuwjaarsbijeenkomst, Gemeente Wijdemeren, GGD GHOR Nederland - Netwerkdag onderzoekers publieke gezondheid, GLTO Mijdrecht - jaarvergadering, WoW - klimaatadaptatie Euvelgunne, Groninger Sportprijs 2012, GRZ jaarcongres over geriatrische revalidatie, GVB Amsterdam voordrachten vakgroep railinfrastructuur, Hanzehogeschool Groningen, HBG holdingdag (Engelstalig), Health Aeging Network Northern Netherlands opening 2015, Hogeschool Arnhem Nijmegen bosdag, Hogeschool Arnhem Nijmegen opening nieuwbouw, Hogeschool van Amsterdam feestelijk symposium over deeltijdonderwijs, Hoofdbedrijfschap Ambachten, 50-jarig bestaan, Horecava opening, Hewlett–Packard retaildag Bosch en Duin, IBTM World moderation of all spekers and debates, ING-west Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst in Expo Kijkduin, Inspectie Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, Inter Provinciaal Overleg (IPO) 3 programma's over identiteit provincies, Kamer van Koophandel Noord Nederland nieuwjaarsbijeenkomst, KION Nijmegen jubileum, Klimat Konferenz Nord (Duitstalig) programma over internationale klimaatsamenwerking, KLM raad van bestuur (Engelstalig), Koninklijke BAM-groep NV (Cannes), KPN stakeholdersdialoog over privacywetgeving, Livehouse entertainment, Logeion vereniging communicatieprofessionals - diverse webinars, LTO Nederland, jaarvergadering, Malmberg uitgevers symposium, Mantor/Ambassadors of Telecom congres over internationale samenwerking, Masters in Moderation, MBO raad programma over succesvolle studenten , MEE Veluwe jaarlijkse werkconferentie, Microsoft retaildag, Ministerie van Binnenlandse Zaken GEA-Congres over grensbewaking (Duitstalig), Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw en Visserij t.b.v. fusie, Ministerie van Landbouw programma t.b.v. delegatie Sao Paulo, Ministerie van Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over districten, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over leidinggeven, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over samenwerken, Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst programma over samenwerking, MovedBy, Nederlandse College van Paranormaal Genezers symposium over samenwerking, Nederlandse Orde van Advocaten - themadag, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen symposium, Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters jaarvergadering, Nederlandse Vereniging van Gerechtsdeurwaarders congres over samenwerking, Nestor Interactieve Projecten, Nederlandse Inkoop Vereniging jaarcongres, NEVI jaarprogramma, New Creative Energy, NG Retail - Digital Summit California, Noorderpoortcollege opening leerwerkproces, Novaka uitreiking boekhandel van het jaar, NS Vastgoed symposium over toekomstvisie, Odion zorggroep, Oog Onderwijs Ondersteuning, programma over samenwerking stadsdeelraden, Organisatiebureau Wageningen, PGGM pensioenverzekeraar jongeren betrekken bij pensioen, Provincie Limburg bezoek Pater Anselm (Duitstalig), Provincie Utrecht medewerkersdag, Pur Sang duurzaam ondernemen-dag, Provincie Drenthe Ambassade van Drenthe over toekomstgerichte landbouw, PINO communicatie en congressen, Pur Sang inspiratiedag, Quality Bookings, Rabobank Groningen melkveehoudersseminar, Rabobank Emmen, Rabobank De Kempen-West presentatie jaarplan, Rabobank Zutphen klantendag, Rabobank coöperatiedag, Radbout Universiteit Nijmegen lustrum, Respond! Lustrumdag over Samenwerking voor Veiligheid, Revalidatie Nederland symposium 50-jarig jubileum over toekomst, Rhpublic reclamebureau, RIVM Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, Rijkswaterstaat kick-off verbreding Eems-Dollardroute, Rijkswaterstaat WoW - webinar over circulair asfalt, Roccade Public kick-off nieuwe werkvorm processen, Roccade Public programma over Customer Intimacy, RWE energy bijeenkomst tbv. Gigasel, RPA Noord Holland Noord Het Grootste Werkfestival, Samenwerking Noord - diverse webinars over digitalisering, Sherpa vrijwilligersdag, Scholengemeenschap Piter Jelles Leeuwarden, SHV Holdings NV inertnationale managersdag Lauswolt, Smartcamels Streamline, STAR studentenvereniging Erasmusuniversiteit managementweek, Stichting toegepast onderzoek water (STOWA) - webinarreeks over sanitatie in het buitengebied, Sport en Corona, Steefon carosseriesystemen klantendagen en productintroductie ILUPAN, Stichting Alfe Fryske Tsjerken, Stichting De Opkikker jaarlijkse donateursdag, Stichting Oom vrijwilligersdag, Stichting Slinger Den Haag congres over belang van vrijwilligers, Studio Z Leeuwarden, Stork Installatie techniek diverse programma’s over ziekteverzuim, Syntens symposium over internetretail, Syntens symposium voor zorgondernemers, Thabasco reclamebureau, Toine Dorpmansgroep, Transport en Logistiek Nederland symposium, UMC Utrecht internationaal congres over kijkoperaties (Engelstalig), Universiteit Utrecht - alumnidag,  Utrechtse Sportprijs, UMCG - nieuwjaarsbijeenkomst RvB, UWV werkgeverscongres, UWV technische innovaties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Uwpersvoorlichter.nl, Van Engelenburg Theater, Vereniging Nederlandse Gemeenten jaarcongres, VNO/NCW Miljoenenontbijt, VNO/NCW De sterkste Schakel verkiezing zakenman/vrouw van het jaar, Vopak opening terminals Eemshaven, Wageningen UR opening Dairy Campus, We Shoot It - film tbv. jaarvergadering UMCG, We Shoot it -diverse Voice Overs, Weer Samen Naar School programma over Inclusief onderwijs, WhatEls, Woningcorperatie Salland Wonen - presentatie jaarverslag, Yellowbrick Internationale bijeenkomst tbv. tekening contract (Engels- en Franstalig), Zakenvrouw van het Jaar Flevoland - verkiezing, Sprekersbureau Zij Spreekt, Zorgpleinnoord - symposium voor zorgmanagers.