x480KopfotoTypischv1

FEMKE WOLTHUIS

Wat MEN ZEGT

Werken met Femke is een feestje. Vanaf het eerste contact weet je: dit komt goed. In het voortraject creatief, meedenkend en adviserend. En op het podium een vakvrouw die de vaart er in houdt, met humor en flair en met een goed gevoel voor timing de gasten interviewt. Femke bezit de gave om de zaal binnen 5 minuten 'in de juiste stand' te zetten.
Jant van Dijk, Congresbureau Friesland

THANK YOU Femke, It was great having you at the conference. Thank you very much for your effort and good work. You really made the event a success! It was great to have your professional support so I knew I did not have to worry about the sessions and people’s participation.
Ernesto Villalba-Garcia, Cedefop Conference Europe Thessaloniki Greece

Iedereen was meteen ontspannen door de fijne manier van presenteren. Alsof Femke iedereen in de zaal al jaren persoonlijk kende. Zeker voor een conferentie als GEA was dit verfrissend en effectief.
Manon van Tintelen, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Femke is warm en betrokken, en verbindt zonder moeite en met humor alle programma-onderdelen en sprekers aan elkaar. Haar plezier om op het podium te staan slaat over op de zaal. Femke heeft wèl de journalistieke kwaliteiten die inhoud garanderen, maar niet het doorgaans bijbehorende cynisme. Dat maakt het heel prettig.
Ministerie van BZ en Koninkrijksrelaties

Jij bent zo professioneel dat aan jou niets te merken was dat de microfoon het eerst niet deed en je vriendelijk bleef gedurende de avond ondanks het onbeleefde gedrag van Gemeentebelangen. Dank voor de prettige samenwerking!
Henriëtte Johannes, Gemeente Noordenveld

Heel hartelijk dank voor het dagvoorzitten van onze dialoogsessie over de AVG. Mede dankzij jouw moderatie hebben we een mooie en bruikbare uitkomst.
Lex van Horssen, Corporate Communicatie KPN

Wat heb je van het event een topdag gemaakt! De sfeer was echt geweldig en dat kwam doordat het eindelijk eens niet een saai event was.
Fabienne van Luin, Impressia Event Creators

Jomanda traalt in, Femke straalt uit!
Herman Riphagen, ABC Consensus Deventer

Femke is inhoudelijk sterk, charmant, uitdagend en prettig van toon.
Ad de Kroon, secretaris Provincie Limburg

Het was een prachtige opening van de vernieuwde Stadsschouwburg. Doordat Femke direct contact met de zaal maakt ontstaat er een interactie waarbij iedereen kan ontspannen.
Lucia Claus, Directeur Stadsschouwburg Utrecht

De leukste dagvoorzitter die ik ken, en ik ken er veel!
Jan van Zanen, burgemeester Utrecht

Femke voelt de sfeer in de zaal perfect aan. Daardoor kan ze jullie op het juiste moment de diepte ingaan of interactie zoeken.
Marga Janse, voorzitter Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen

Ik geniet nog heel erg na bij de herrinnering aan je optreden en denk met veel plezier terug aan je warmte, speelsheid en professionalisme.
Nicoline van Straten, director strategy LiveHouse

We kijken met veel plezier en in volle tevredenheid terug op het symposium van de DeeltijdAcademie. Ik heb nog van veel mensen te horen gekregen wat een geweldig duo jullie zijn, Femke en Eric, en hoe waardevol jullie inzet was. Top dus! Ik vond het heerlijk om met jullie te werken en zet graag in op een vervolg.
Els van Westrienen, WhatEls Communicatie&Organisatie

Jullie hebben ons een fantastische middag bezorgd. Iedereen ging met energie weg, Dat doen jullie heel goed! We hebben veel complimenten gekregen. Verbazingwekkend dat je zo snel thuis bent in een toch onbekende omgeving.
Drs. Hans Seubring, opleidingsmanager FBE DeeltijdAcademie Faculteit Business en Economie, HvA

De middag is voortreffelijk verlopen. Wij zijn zeer tevreden en tot nu toe vernemen we ook alleen maar positieve reacties van bezoekers. Dit is mede te danken aan jullie inzet en voorbereiding. Jullie hebben daar behoorlijk wat initiatief in gestoken en dat is gewaardeerd. Het programma was een aaneenschakeling van serieuze zaken met op zijn tijd een luchtig intermezzo. Die formule voldeed zeer goed.
Jan van Hitterum, Sallandwonen

IK WERKTE O.A VOOR/SAMEN MET:

Actiz brancheorganisatie voor zorgondernemers m.b.t. nieuwe zorgwet AWBZ, Aan de Grote Markt Evenementen, ANV Drenthe samenwerkingsplan omgevingsbeleid provincie, Amsterdam-West bewonersbijeenkomst tbv stadvernieuwing, Akzo Nobel internationaal MT (Engelstalig), Blokker Holding D-Day, Bos & Bos Catering, Bureau voor Aangename Zaken, Cap Gemini Euro-programma, Cedefop Europese raad voor onderwijsbeleid, internationaal congres Thessaloniki, CIM Solutions, CIZ managersdag 2009 en 2010, CNV bouw HBB actiedag, CNV Hout en Bouwbond congres over Europese consequenties, Congresburo Friesland, Contactgroep Kahlerpatienten, Coöperatieve raad, Centrale Vereniging Ambulante Handel serie symposia over de stand van de markt, Dagvoorzitter.nl, Dutch Green Building Council Gala tbv opening Dutch Green Building Week, Ecabo, ECI boeken retaildag, Effect business Communication, Erac bureau voor Europese subsidies, Erasmus Universiteit conferentie over buitenlands beleid, ETC Pluz presentatie IBM Businessclub IBC, Euromail klantendag over spam, Eventex, EWT/Directwind over de toekomst van windenergie,, Face Two Communication & Events, FGH vastgoedprijs, Gemeente Breukelen t.g.v. gemeenteraadsverkiezingen, Gemeente Noordenveld verkiezingsuitslag 2018, Gemeente Oldambt, lijsttrekkersdebat, Gemeente Oldambt programma over dienstverlening, Gemeente Ronde Venen programma t.b.v. overdracht onderwijsbestuur, Gemeente Ronde Venen programma t.b.v. rampensymposium, Gemeente Skårsterlan over gemeentelijke herindeling, Gemeente Utrecht nieuwjaarsbijeenkomst, Gemeente Wijdemeren, GLTO Mijdrecht jaarvergadering,, Groninger Sportprijs 2012, GRZ sy,posium over geriatrische revalidatie, GVB Amsterdam voordrachten vakgroep railinfrastructuur, Hanzehogeschool Groningen, HBG holdingdag (Engelstalig), Health Aeging Network Northern Netherlands opening 2015, Hogeschool Arnhem Nijmegen bosdag, Hogeschool Arnhem Nijmegen opening nieuwbouw, Hogeschool van Amsterdam feestelijk symposium over deeltijdonderwijs, Hoofdbedrijfschap Ambachten, 50-jarig bestaan, Horecava opening, Hewlett–Packard retaildag Bosch en Duin, IBTM World moderation of all spekers and debates, ING-west Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst in Expo Kijkduin, Inspectie Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, Inter Provinciaal Overleg (IPO) 3 programma's over identiteit provincies, Kamer van Koophandel Noord Nederland nieuwjaarsbijeenkomst, KION Nijmegen jubileum, Klimat Konferenz Nord (Duitstalig) programma over internationale klimaatsamenwerking, KLM raad van bestuur (Engelstalig), Koninklijke BAM-groep NV (Cannes), KPN stakeholdersdialoog over privacywetgeving, Livehouse entertainment, LTO Nederland, jaarvergadering, Malmberg uitgevers symposium, Mantor/Ambassadors of Telecom congres over internationale samenwerking, Masters in Moderation, MBO raad programma over succesvolle studenten , MEE Veluwe jaarlijkse werkconferentie, Microsoft retaildag, Ministerie van Binnenlandse Zaken GEA-Congres over grensbewaking (Duitstalig), Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw en Visserij t.b.v. fusie, Ministerie van Landbouw programma t.b.v. delegatie Sao Paulo, Ministerie van Verkeer en Waterstaat nieuwjaarsbijeenkomst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over districten, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over leidinggeven, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/NEI programma over samenwerken, Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst programma over samenwerking, MovedBy, Nederlandse College van Paranormaal Genezers symposium over samenwerking, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen symposium, Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters jaarvergadering, Nederlandse Vereniging van Gerechtsdeurwaarders congres over samenwerking, Nestor Interactieve Projecten, Nederlandse Inkoop Vereniging jaarcongres, NEVI jaarprogramma, New Creative Energy, Noorderpoortcollege opening leerwerkproces, Novaka uitreiking boekhandel van het jaar, NS Vastgoed symposium over toekomstvisie, Oog Onderwijs Ondersteuning, programma over samenwerking stadsdeelraden, Organisatiebureau Wageningen, PGGM pensioenverzekeraar jongeren betrekken bij pensioen, Provincie Limburg bezoek Pater Anselm (Duitstalig), Provincie Utrecht medewerkersdag, Pur Sang duurzaam ondernemen-dag, Provincie Drenthe Ambassade van Drenthe over toekomstgerichte landbouw, Pur Sang inspiratiedag, Quality Bookings, Rabobank Groningen melkveehoudersseminar, Rabobank Emmen, Rabobank De Kempen-West presentatie jaarplan, Rabobank Zutphen klantendag, Rabobank coöperatiedag, Radbout Universiteit Nijmegen lustrum, Respond! Lustrumdag over Samenwerking voor Veiligheid, Revalidatie Nederland symposium 50-jarig jubileum over toekomst, Rhpublic reclamebureau, Rijkswaterstaat kick-off verbreding Eems-Dollardroute, Roccade Public kick-off nieuwe werkvorm processen, Roccade Public programma over Customer Intimacy, RWE energy bijeenkomst tbv. Gigasel, RPA Noord Holland Noord Het Grootste Werkfestival, Sherpa vrijwilligersdag, SHV Holdings NV inertnationale managersdag Lauswolt, Smartcamels Streamline, STAR studentenvereniging Erasmusuniversiteit managementweek, Steefon carosseriesystemen klantendagen en productintroductie ILUPAN, Stichting De Opkikker jaarlijkse donateursdag, Stichting Oom vrijwilligersdag, Stichting Slinger Den Haag congres over belang van vrijwilligers, Stork Installatie techniek diverse programma’s over ziekteverzuim, Syntens symposium over internetretail, Syntens symposium voor zorgondernemers, Thabasco reclamebureau, Toine Dorpmansgroep, Transport en Logistiek Nederland symposium, UMC Utrecht internationaal congres over kijkoperaties (Engelstalig), Utrechtse Sportprijs, UWV werkgeverscongres, UWV technische innovaties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Uwpersvoorlichter.nl, Van Engelenburg Theater, Vereniging Nederlandse Gemeenten jaarcongres, VNO/NCW Miljoenenontbijt, VNO/NCW De sterkste Schakel verkiezing zakenman/vrouw van het jaar, Vopak opening terminals Eemshaven, Wageningen UR opening Dairy Campus, Weer Samen Naar School programma over Inclusief onderwijs, WhatEls, Woningcorperatie Salland Wonen presentatie jaarverslag, Yellowbrick Internationale bijeenkomst tbv. tekening contract (Engels- en Franstalig), Zakenvrouw van het Jaar Flevoland verkiezing, Sprekersbureau Zij Spreekt, Zorgpleinnoord symposium voor zorgmanagers over problemen die zij ervaren.

phoneicon1641A0

Mail50px

©Femke Wolthuis 2018